“Power to Parent” online kurserne

Pris pr. kursus: kr. 1.400,- / kr. 900,- studerende, arbejdsløse, hjemmegående

1. The Vital Connection – 2. Helping Children Grow Up – 3. Common Childhood Challenges

TheVitalConnection

Hvert af de 3 kurser består af 8 video-sessions a’ en times varighed. Du vil få adgang til

Neufeld Virtuel Campus:     https://campus.neufeldinstitute.org/custom_scripts/login/ hvor der, foruden de 8 sessions, vil være ekstra materiale af forskellig art. Al undervisningsmateriale er på engelsk, men du vil få et kompendie, hvor power points fra de 8 video-sessions er oversat til dansk, således at nye fagudtryk vil være oversat. Desuden er der et skriftligt forum, hvor vi kommer til at skrive sammen. Her vil der være en tråd for hver session, hvor du kan skrive om dine refleksioner over stoffet, og hvor du også kan stille opklarende spørgsmål, som f.eks. “Hvad mener Gordon, når han siger ….”

Gordon Neufelds ærinde med disse kurser er, at hjælpe forældre og andre til at se og forstå børn og unge med nye øjne. Kurserne giver os et indblik i udviklings – tilknytnings – og modningsfaser, således at vi selv bliver “eksperter” i forhold til at forstå vores egne børn, og hvad de har brug for fra os som opdragere.

Derfor siger han også allerede i første session af “The Vital Connection”, at vi, mens vi ser kurset igennem, skal give slip på ønsket om at “finde løsninger på problemer”. I stedet skal vi læne os lidt tilbage, og lade os oplyse, og så vil vi opdage, at vi spontant begynder at finde vores egen vej.

Min opgave som kursusleder er, at gå ved din side, snarere end at give gode råd.

Se mere om de enkelte kurser i dropdown-menuen under Power to Parent serien.