Sensitivitet og Hypersensitivitet

gordon neufeld attachment

Hvad vil det sige at være sensitiv eller endda hypersensitiv? Hvordan skelner man det ene fra det andet, og hvordan understøtter man bedst disse børn?

Der er tegn på, at børn i dag er mere sensitive end tidligere. Men for mange børn er der ligefrem tale om en manglende evne til at beskytte sig selv mod sansemæssig overbelastning, ved hjælp af hjernens forsvarsmekanismer.

Selv om dette er to forskellige problemområder, kan de ofte se ens ud. Det er af afgørende betydning, for at kunne hjælpe og støtte disse børn, at de bliver forstået. For eksempel kan den neurologiske baggrund for sansemæssig overbelastning meget vel være den egentlige årsag og fællesnævner, ved en myriade af forskellige manifestationer og syndromer, inklusive autisme, nogle former for opmærksomhedsforstyrrelser og selv en særlig form for begavelse. Hvis dette bliver forstået og rigtigt håndteret, kan man som regel kompensere for disse tilstande, og meget af den sekundære domino effekt kan undgås.

Dr. Neufeld vil præcisere hvad det vil sige at være sensitiv eller endda hypersensitiv, og beskrive de mest lovende interventioner, som det at opbygge stærke tilknytninger, plejen og understøttelsen af den adaptive proces, (som bl.a. har med følelsesmæssig fleksibilitet af gøre) og brugen af ægte leg som Naturens egen medicin.

STED: Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Johannevej 20, Charlottenlund
TID:     Fredag den 26. oktober kl. 8.15 – kl. 14
PRIS:  kr. 700,- / kr. 350,- for stud. / arbejdsløse / hjemmegående
TILMELDING og eventuelle spørgsmål sendes til: gl@neufeldkurser.dk
KURSET FOREGÅR PÅ ENGELSK OG HENVENDER SIG TIL FORÆLDRE, STUDERENDE, PROFESSIONELLE OG ANDRE INTERESSEREDE.