Skolemodenhed og Lærelyst

Hvad vil det sige? Hvordan ser den ud? Hvor kommer den fra?
Hvad gør vi, hvis den ikke er der?

For at være klar til at komme i skole, skal børn gerne udvise visse vigtige træk og evner, såsom ”nysgerrighed” – ”lyst til at lære” – ”evne til at lære af fejl” og ” evne til at tænke sig om 2 gange”. De skal besidde en vis følelsesmæssig balance, og de skal kunne vente på, at det er deres tur.

Alle børn er født med potentialet til at udvikle disse træk og evner, men ikke alle børn når at komme hertil inden skolestart. Hvordan ser den udvikling ud, som frembringer disse træk og evner, og hvordan kan vi understøtte denne udviklingsproces? Hvilken rolle har familien og hjemmet i dette? Hvordan kan vi se det, hvis læringspotentialet ikke er udviklet? Hvordan kan vi alligevel undervise børn, der ikke er helt klar?

Det egentlige problem med undervisning nu om stunder, har meget lidt at gøre med selve undervisningen, og alt at gøre med barnets evne til at tage imod. Selv den mest begavede lærer kan komme til kort med en elev, der ikke er klar til at tage imod undervisning. Desværre er antallet af børn – der ikke er klare – voksende, hvilket gør lærernes opgave sværere og sværere.

Ved hjælp af sin omfattende viden om, hvordan børn udvikles, vil Dr. Neufeld belyse dette  fænomen og hjælpe os med at finde en vej igennem.

 

STED:  Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Johannevej 20, Charlottenlund
TID:  Lørdag den 27. oktober kl. 9.00 – kl. 16.00
PRIS:  kr. 700,- / kr. 350,- for stud. / arbejdsløse / hjemmegående
TILMELDING og eventuelle spørgsmål sendes til: gl@neufeldkurser.dk

KURSET FOREGÅR PÅ ENGELSK OG HENVENDER SIG TIL FORÆLDRE, STUDERENDE, PROFESSIONELLE OG ANDRE INTERESSEREDE.