Online Kursus

Alpha Children

Tid

Løbende tilmelding

Varighed

4 sessions af ca 1 times varighed hver

Pris

750,-

NEDSAT PRIS FOR STUDERENDE, HJEMMEGÅENDE, LEDIGE OG PENSIONISTER

600,-

Kurset om alfa børn

Flere of flere børn og unge opleves som krævende, kommanderende og kontrollerende. Roden til problemet – alfa dynamikken – er en af de mindst kendte af de faktorer, der har med tilknytningen at gøre, og samtidig en af de faktorer, der har den største indflydelse på tilknytningen.

Dette kursus tager os på en fascinerende rejse ind til tilknytningens essens, og afslører en drivkraft som der ikke bliver talt så meget om, men som påvirker alle relationer, og helt særligt forælder-barn og lærer-elev relationerne. Dr. Neufeld udfolder denne dynamik for at afdække et fænomen, der er endnu større end jævnalder-orientering – at vores børn bliver mere og mere alfa. Denne alfa dynamik kan manifestere sig på et utal af måder – som at være bossy, krævende, evigt konkurrerende og endda mobbende.

Alfa børn er ikke kun mere udfordrende at opdrage, men også disponeret for en række problemer som angst, aggression, oppositionalitet og spiseforstyrrelser. Den overflod af rådgivning og strategier der tilbydes til denne adfærd, lader kun til at gøre tingene værre, når det underliggende problem er et alfa kompleks.

I dette kursus afdækker Dr. Neufeld alfaproblemets rødder og åbner dermed dørerne for varig forandring: i familien, i klasseværelset og i samfundet.

Session 1

At forstå alfa

Alfa instinkter giver kun mening i sammenhæng med tilknytning, og særligt tilknytningens hierarkiske natur. Desværre har denne ’politisk ukorrekte videnskabelige sandhed’ været kamufleret af vores kærlighedsaffære med ’uafhængighed’ og ’lighed’. Denne session afslører, hvordan det var meningen at alfainstinkterne skulle gøre os opmærksomme på andres behov, samt at få os til at påtage os ansvar og at tage os af vores afkom. Konstruktionen af et alfakompleks introduceres.

Session 2

Alfas mange ansigter

Der er mindst fem meget forskellige manifestationer af alfa komplekset, hvilket først og fremmest har at gøre med personens ”flugt fra sårbarhed” og opfattelse af ansvar. Manifestationerne varierer fra den meget almindelige ’bossiness’ i den ene ende, og til mobbesyndromet i den anden ende, og inkluderer redder-hjælper syndromet, konkurrencemennesket og ’den krævende personlighed’.

Session 3

Årsager til og konsekvenser af – et alfa kompleks

De to hyppigste årsager til et alfa kompleks er et manglende møde med et ’stærkt omsorgsfuldt alfa nærvær’ hos den voksne, og manglende evne til at føle sig tryg nok til at ’være afhængig’. Forskellige forhold og situationer der medfører dette bliver diskuteret. Problemer, der stammer fra et alfakompleks, er utallige og inkluderer frustrationsproblemer, spiseproblemer, alarmproblemer og adfærdsproblemer.

Session 4

At tæmme et alfa kompleks

At tæmme et alfa kompleks involverer at vende de betingelser, der giver anledning til det tilbage til det rette udgangspunkt. Derudover gives der ti retningslinjer for at genvinde den retmæssige plads i vores børns liv.

“Giv slip på ønsket om at “finde løsninger på problemer”. Læn dig i stedet tilbage og lad dig oplyse, og opdag, at du spontant begynder at finde din egen vej.”

Gordon Neufeld

Du får her en smagsprøve på kurset

“Min opgave som kursusleder er, at gå ved din side, snarere end at give gode råd.”

Grete Lyngdorf