Foredrag

Trygge Børnehjerter

Foredraget blev livestreamet, og du kan her købe adgang til optagelsen ved at skrive en mail til os på: gl@neufeldkurser.dk

Pris: kr. 125,-

Optagelsen vil være tilgængelig i 30 dage efter køb.

Canadiske Gordon Neufeld om den vigtige opgave med at holde vore børns hjerter trygge og varme.

Foredrag med Dr. Gordon Neufeld, den internationalt anerkendte udviklingspsykolog og forfatter til bogen “HOLD ON TO YOUR KIDS – why parents need to matter more than peers (jævnaldrende)”.

Hermed har du en helt unik chance for at møde en af vor tids førende udviklingspsykologer, med et hjerte der brænder for børn og unge og deres forældre, parret med en formidabel evne til at formidle sine vigtige budskaber så man ikke kan undgå at gå løftet, opmuntret og inspireret hjem.

Gordon Neufeld fortæller om hvordan du som forælder kan finde ind til det kærlige lederskab og dermed værne om dit barns emotionelle sundhed og tryghed.

Arrangementet henvender sig både til forældre og alle der arbejder med eller yder omsorg for vor tids børn og unge.

Gordon Neufeld taler et let forståeligt engelsk.

Seminar

Empati og Emotionel Sundhed

Undervisere

Gordon Neufeld m.fl.

Arrangører

Grete Lyngdorf | Neufeld Kurser i Danmark

Iben Munk | tidl. skoleleder

Karsten Munk |leder af Karsten Munk Akademiet

Tid

MÅ DESVÆRRE AFLYSES PGA CORONA SITUATIONEN

Fredag den 25. september 2020 kl. 9.00-16.00

Sted

Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg

Pris incl. forplejning
Early bird frem til 1. juni

850,- / 650,- *

Efter 1. juni

975,- / 775,-*

*nedsat pris for studerende, hjemmegående, ledige og pensionister

Til dette seminar får Gordon Neufeld følgeskab af 3 af sine dygtige ansatte ved Neufeld Institute

Vi kan dermed give dagens tema en større bredde, og efter Neufelds Keynote vil der således være mulighed for at vælge mellem 4 forskellige workshops.
Program
09:00 – 10:25 | Keynote med Gordon
10:25 – 10:50 | Kaffepause
10:50 – 12:00 | Workshops Blok A
12:00 – 13:20 | Frokost
13:20 – 14:30 | samtalegrupper blok b
14:30 – 15:00 | Kaffepause
15:00 – 16:00 | Q&A med Gordon og workshop-holderne

Keynote

med Gordon Neufeld
Hvorledes kan vi understøtte vores børns udvikling af empati og dermed emotionel sundhed?

Empati, emotionel sundhed og velbefindende hænger uløseligt sammen. Når det følelsesmæssige udtryk er hæmmet, vil empatien også være det. På den anden side, hvis vores følelser imødekommes, vil empatien kunne udvikles.

Hvis vi mangler…

Blok A|workshop1

med Gordon Neufeld
Giving rest to the anxious // Hvorledes hjælper vi ængstelige og angste til at finde indre ro?

Rastløshed er en epidemi blandt vor tids børn og unge. Dette bliver så meget mere betydningsfuldt, når vi finder ud af at Indre ro eller rastfuldhed er nøglen til emotionel sundhed og velbefindende.

Rastløshed er desuden et typisk tegn ved mange alarmproblemer, hvor de mest almindelige er ængstelse og angst. Når ængstelses- og angsttilstande er kroniske, er indre ro og hvile meget flygtige tilstande og dog helt afgørende for heling og genopretning af sundhed.

I denne session undersøger …

Blok A|workshop2

med Jule Epp
Hvilke særlige udfordringer i forhold til emotionel sundhed og velbefindende står børn og andre overfor, når de har en hjerne, der bliver bombarderet med mere sanse-input, end de kan klare?

Mennesker med sådanne “hypersensitive” hjerner, som ofte får diagnoser indenfor autisme-spekteret, viser mange gange en uforståelig mangel på emotionelt engagement eller en ekstrem eksplosiv emotionel intensivitet, der kan føre til fuldstændige nedsmeltninger.

Selvom begge disse tilstande uden tvivl er udfordrende for omsorgsgiverne, er de dog erfaringsmæssigt i særligt grad en trussel for individet selv, og også potentielt en trussel for hans eller hendes følelsesmæssige udvikling.

I denne workshop vil…

Blok A|workshop3

med Eva de Gosztonyi
Making Sense of challenging behaviours // Hvorledes kan vi få en forståelse for særligt udfordrende adfærd?

Med over 40 års erfaring fra arbejde med børn, primært i skoler, er det indlysende, at der ikke er nogen lette svar i forhold til opdragelse, undervisning og arbejdet med børn, der har udfordrende adfærd, i særlig grad dem der er udadreagerende.

I stedet for at spørge: “Hvad skal jeg gøre for at rette op på dette barn?” må vi tilegne os en forståelse af, hvorfor disse adfærdsmønstre opstår.

Denne forståelse kan vi få…

Blok A|workshop4

med Tamara Neufeld Strijack
Creating playgrounds for emotional expression // Hvorledes giver vi plads til følelsesmæssige udtryk

Når følelserne ikke længere udtrykkes naturligt, begynder vi at se tegn på problematisk adfærd. At følelser skal udtrykkes er første trin i den følelsesmæssige udvikling, og alligevel kan mange børn, unge og voksne komme til at sidde fast allerede her. Vi har alle brug for trygge steder, hvor vi kan udtrykke de følelser som er i os, og vi har brug for at slippe opbygget/ tilbageholdt emotionel energi. Udfordringen er hvorledes vi skaber disse trygge steder.

Blok B

samtale|gr.1

med Tamara Neufeld Strijack

Fokus på unge

Blok B

samtale|gr.2

med Jule Epp

Fokus på sensitive/hypersensitive  børn og unge

Blok B

samtale|gr.3

med Eva de Gosztonyi

Fokus på udfordrende adfærd

Blok B

samtale|gr.4

med Grete Lyngdorf

Fokus på førskolebørn

Om underviseren

Gordon Neufeld
  • er kendt internationalt for sin evne til at gøre komplekse problemer forståelige så døre til forandring kan åbne sig.

Om underviseren

Tamara Neufeld Strijack
  • ungerådgiver og dekan for Neufeld Institute

Om underviseren

Eva de Gosztonyi
  • senior skolepsykolog med mangeårigt overordnet ansvar for skolerne i Quebec, Canada

Om underviseren

Jule Epp
  • klinisk psykolog med speciale i hypersensivitet og behandling af autisme