Jeg har gennem længere tid rådgivet forældre, pædagoger og lærere

Denne praksis har jeg nu mulighed for at tilbyde i et større omfang end tidligere.

SÅDAN ARBEJDER JEG

Ud fra beskrivelsen af barnet og barnets situation laver jeg en analyse af

  • Barnets tilknytningsprofil

  • Barnets sårbarhedsprofil

  • Barnets modenhedsprofil

Denne analyse vil give mig et meget klart billede af, hvordan barnet har det lige nu, og også hvorfor det har det, som det har det.

Min opgave er herefter at ’oversætte’ dette for dig, så du bliver i stand til på en måde at ’se dit barn indefra og ud’.

Allerede på dette trin, vil du sandsynligvis helt spontant begynde at få ideer til, hvordan du kan understøtte dit barn endnu bedre end du i forvejen gør.

Ud fra analysen kan jeg
  • Hjælpe dig med at se, hvad du skal fokusere på i arbejdet/samværet med barnet

  • Gøre det klart for dig hvor du må ”træde varsomt”

  • Give dig et tidsperspektiv i forhold til, hvor hurtigt du vil kunne forvente en bedring i barnets tilstand.

DET PRAKTISKE
  • Rådgivningen kan foregå over telefon, Skype eller på min bopæl i Skanderborg.

  • Rådgivningen gives typisk over minimum 3 sessions af 1 1/2 times varighed, med 1 eller 2 ugers interval.