Du kan her læse hvad tidligere kursister har fået ud af kursus eller seminar

Jeg vil gerne fortælle dig, at jeg siden kurset i beg. af marts har været så berørt og fået en meget klarere forståelse af tilknytningens altafgørende betydning for alt i vores liv, alle vores forhold, alle vore relationer hele tiden. Det har fulgt mig hver dag og hjulpet mig til bedre at forstå og navigere i det sociale siden da – så TAK for det intensive kursus… jeg har anbefalet det varmt til højre og venstre og vil gerne støtte udbredelsen af en sådan dybere forståelse.
Min oplevelse er at han (Gordon Neufeld) arbejder og forsker fænomenologisk, så de ord og begreber, han anvender i sine foredrag, bringer mig i kontakt med virkeligheden på en frugtbar måde – ja, jeg sidder og får gåsehud mens jeg skriver det her, for den forståelse han formidler gør rigtig godt!

K.D.
Forælder

Mange tak for et fantastisk kursus. Deltagelsen på kurset har givet mig rigtig meget med hjem. Både til den måde jeg opdrager mine børn på, var med som forælder, og til mig selv og den måde jeg kommunikerer med min omverden på. Har i det hele taget fået en masse redskaber til at begå mig bedre i min hverdag og opnå bedre forståelse hos børn og voksne, hvilket jeg kan gøre god brug af i mit faglige liv hvor det er vigtigt at få en god kontakt og få kommunikeret og blive forstået på en ordenlig og ligeværdig måde. I mit familieliv har jeg også prøvet tingene af og oplever at jeg undgår trælse og lidt magtesløse situationer, hvor man let som forældre kommer til at “overmande” sin familie..

D.M.
Forælder

Det som rørte mig ved kurset var det hjertesprog der blev talt både fra Gordon Newfeldt og dig, kombineret med en stor og dyb viden omkring de komplekse forhold der er os mennesker imellem.  Det var et meget ligetil og enkelt sprog der blev brugt, og jeg oplevede at der var en meget dyb forståelse af barnet.  Barnet bliver set, hørt og forstået på et dybere plan, hvor det ikke handler om overfladisk at irettesætte. Der er mange nuancer, lag og vinkler i viden omkring barnet, som gør at vi som forældre får mulighed for at give vores barn oplevelsen af at blive mødt. Noget så elementært som at vide at man skal bygge bro til et andet menneske før der kan opså en dialog og kontakt, har været en stor øjnåbner for mig i mit forhold til mine teenagerbørn.

I.K.
Forælder

For mig har kurset været skelsættende i forhold til min 3 årige datter. Den altafgørende tilknytning og relation er blevet meget nemmere nu, hvor jeg har teori og praktiske redskaber om hvorfor og hvordan en tæt relation skal fortsat plejes for at blive opretholdt. Ligeledes har det været en øjenåbner for mig at det lille barn kun kan have en tæt tilknytning i gang af gangen og efter kurset er det blevet så meget nemmere at aflevere i børnehave, når jeg giver slip på min tilknytning for en stund og min datter kommer i god kontakt med pædagogen inden jeg siger farvel. Jeg bruger det jeg har lært hver dag til alle mine børn, men også i andre relationer i løbet af en dag. Det at tage lederrollen, som voksen på en god og konstruktiv og kærlig måde er blevet bekræftet, at det har et hvert barn brug for og hvis vi ikke gør det, så kan børnene få større udfordringer end nødvendigt ude i verden og i deres relation med andre. Ligeledes er jeg blevet meget klogere på grådens betydning for forløsning af indre konflikter og hvordan man roligt og kærligt kan hjælpe sine børn til tårernes livgivende effekt.

A.D.B.
Forælder

Jeg har været meget glad for kurset i Neufelds udviklingspsykologi. For mig er det tydeligt, at han taler ud fra sine iagttagelser af virkeligheden og ikke ud fra noget teoretisk udtænkt. Der er tale om forhold, som alle genkender fra deres liv, og det lys Neufeld kaster på fænomenerne skaber en klarhed og oplevelse af sammenhæng, som er guld værd for forståelsen af mine og andres relationer og åbner for nye frugtbare handlemuligheder.

Z.M.P.
Pædagog

“Giv slip på ønsket om at “finde løsninger på problemer”. Læn dig i stedet tilbage og lad dig oplyse, og opdag, at du spontant begynder at finde din egen vej.”

Gordon Neufeld