Online Kursus

2-Helping Children Grow Up

Tid

Løbende tilmelding

Varighed

8 sessions af ca 1 times varighed hver

Pris

1.100,-

NEDSAT PRIS FOR STUDERENDE, HJEMMEGÅENDE, LEDIGE OG PENSIONISTER

900,-

Anden del af Power To Parent serien hedder “Helping Children Grow Up“

Titlen er ikke lige så enkel at oversætte til dansk, idet To Grow Up både handler om at vokse, men også at modnes menneskeligt.

Det er naturligvis det sidste, der her er i fokus. Kurset beskriver, hvordan man kan hjælpe børn til at realisere deres menneskelige potentiale.

Der er desværre ingen garanti for at vi, bare fordi vi bliver ældre, også modnes rent menneskeligt. Og hvad vil det i det hele taget sige at modnes som menneske?

Kurset beskriver 3 vigtige processer i denne modning, og  hvilken rolle forælderen har at spille for, at Naturen kan komme til at udfolde sig til frugterne af de 3 processer.

Gordon beskriver dette som:

The Magic and Marvel of Maturation

Den Adaptive Proces

hvor barnet –

 • lærer af fejl

 • bliver modstandsdygtig og resourcestærk

 • helbredes efter traumer

 • drager fordel af modgang

 • lærer af konsekvenser

 • tilpasser sig omstændigheder

Den Emergente Proces

hvorigennem barnet –

 • opnår livsduelighed som selvstændigt væsen

 • fyldes af livskraft

 • oplever virketrang og ansvarsfølelse

 • bliver fuld af interesse og nysgerrighed

 • får energi til at ville og skabe

 • får et forhold til sig selv

 • opnår stærk trang til selvstændighed

Den Integrative Proces

hvis frugter er –

 • følelsesmæssig balance

 • hensynsfuldhed

 • kan se og opleve i et perspektiv

 • kan tænke i sammenhæng

 • kan løse problemer

 • ægte ligeværdighed

 • lærer af modsætninger og paradokser

“Jeg blev bjergtaget af “The Vital Connection” i sin tid, men i dette efterfølgende kursus bliver alt fordybet og uddybet på smukkeste vis. Det er en perle i sin komposition – skøn musik for mine ører i hvertfald.”

Grete Lyngdorf

Du får her en smagsprøve på kurset